नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लिखित परीक्षाका नतिजा सार्वजनिक

नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा निम्न पदहरुमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरुमध्ये उपल्लो अंक प्राप्त गर्ने निम्नलिखित रोल नं. र नाम–थर भएका उम्मेदवारुहरु अन्तर्वार्ता परीक्षाको लागि छनौट भएको हुँदा परीक्षा हुने दिन प्रवेशपत्र र शैक्षिक योग्यताका सक्कल प्रमाणपत्र एक–एक प्रति प्रतिलिपी सेमत साथमा लिई तोकिएको समयभन्दा १ घण्टाअघि नै नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रधान कार्यालय, दरबार काठमाडौंस्थित पदपूर्ति विभागमा उपस्थित हुनका लागि आजको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

हेर्नुहोस् निम्न पदका लागि भएका परीक्षाबाट उत्कृष्ट उम्मेदवारहरुको नाम सार्वजनिक भएका नतिजा-

 

 

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!