कन्जुस ग्राहक र पसलेको यो रमाइलो चुट्किला

एउटा कन्जुस बजारमा अन्डरवयर किन्न गएछ ।

कन्जुसः साहुजी ! मलाई एउटा अन्डरवयर देखाउनुस् त ।

साहुजीः ल यो लिनुहोस् राम्रो छ ।

कन्जुसः कति पर्छ यसको ?

साहुजीः ५००

कन्जुसः ओ साहुजी, सधैं लगाउने खालको देखाउनुहोस्, पार्टी जाँदा लागाउने खालको होइन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्