तल दिइएको तीनवटा चित्रमध्ये तेस्रो चित्रको सही उत्तर कति हुन्छ ?

क) १

ख) ३

ग) ४

घ) ०

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: