तल दिइएको चित्रमा सही उत्तर कति हुन्छ?

क) ४, ख) ३, ग) ५, घ) ८

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
सही उत्तर
घ) ८

कमेन्ट गर्नुहोस्

याे पनि पढ्नुस  लोकसेवाः लिच्छवी कालसम्बन्धी यी तथ्यहरु थाहा छ ?