यमनमा अमेरिकी सैन्य कारबाही, सन्ताउन्न जनाको मृत्यु

कमेन्ट गर्नुहोस्