रोजगारीको जानकारी दिन सरकारी वेबसाइट सञ्चालन

काठमाडौं, भदौं १०। बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीका अवसरका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले सरकारले सरकारी वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारले युवालाई रोजगारसम्बन्धी सूचना दिन http://www.jobkhoj.gov.np वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

यसमा विभिन्न पदहरुमा माग भएका आवश्यकताका सूचनाहरु राखिएको छ । आफ्नो योग्यता पुग्ने पदमा कहाँ जागरि खुलेको छ भन्ने थाहा पाउन पनि यो साइट उपयोगी हुनेछ । उपयुक्त पदमा आवेदन गर्न यसले सूचना र सहायता प्रदान गर्छ ।विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा सरकारले यो वेबसाइट सुरु गरेको हो ।

बेरोजगारहरुको तथ्याङ्क संकलन गरि श्रम बजारमा बेरोजगारीको स्थिति पहिचान गर्न, रोजगारीको क्षेत्र तथा अवसरहरु खोजी गर्न, बजार सम्बन्धी सूचनाहरु विद्युतीय मध्यामबाट प्रवाह गरी श्रम बजार सूचनामा सरोकारवालाको पहुँच सरल र सहज तुल्याउन यो प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्