लोकसेवा आयोगको परीक्षा सोधिने सम्भावित प्रश्नहरु

काठमाडौं, कार्तिक २० । लोकसेवा आयोगले विभिन्न पदहरुको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको तयारी गरिने केही सम्भावित प्रश्नहरु तल निम्नलिखित रुपमा दिइएको छ ।

१. सबैभन्दा ठूलो ग्रह– बृहस्पति

२. सबैभन्दा सानो ग्रह– बुध

३. पृथ्वीको उपग्रह– चन्द्रमा

४. सूर्यबाट नजिकको ग्रह– बुध

५. सूर्यबाट टाढाको ग्रह– वरूण

६. पृथ्वीबाट नजिकको ग्रह– शुक्र

७. सबैभन्दा चम्किलो ग्रह– शुक्र

८. सबैभन्दा चम्किलो तारा– साइरस

९. सबैभन्दा धेरै उपग्रह भएको ग्रह– बृहस्पति

१०. सबैभन्दा चिसो ग्रह– वरूण

११. सबैभन्दा भारी ग्रह– बृहस्पति

१२. राती रातो देखिने ग्रह– मंगल

१३. सुर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह– गैनीमेड

१४. सुर्यमण्डलको सबैभन्दा सानो उपग्रह– डीमोस

१५. नीलो ग्रह– पृथ्वी

१६. बिहानको तारा– शुक्र

१७. साँझको तारा– शुक्र

१८. पृथ्वीको बहिनी– शुक्र

१९. सौन्दर्यको देवता– शुक्र

२०. हरियो ग्रह– वरूण

२१. विशाल रातो धब्बाको ग्रह– बृहस्पति

२२. चुम्बकीय क्षेत्र नभएको ग्रह– शुक्र

२३. असफल ग्रहको उपननामले चिनिने ग्रह – बरुण

२७. Sister and twin planet of earth …… – शुक्र ग्रह

२८. Goddess of love and beauty – शुक्र ग्रह

२९.  Planet of Misery – शुक्र ग्रह

३०. वायुमण्डल नभएको ग्रह– बुध ग्रह

३१. सजिव ग्रह– पृथ्वी ग्रह

३२. मेटर स्टार– पृथ्वी ग्रह

३३. World, Mother Earth – पृथ्वी ग्रह

३४. Water Planet– पृथ्वी ग्रह

३५. सौर्यमण्डल को ठुलो ग्रह– बृहस्पति ग्रह

३६. ग्रहहरुको राजा– बृहस्पति ग्रह

३७. सबैभन्दा बेगले घुम्ने ग्रह– बृहस्पति ग्रह

३८. पँहेलो ग्रह– शनि ग्रह

३९. घेरायुक्त ग्रह– शनि ग्रह

४०. पानिमा उत्रने ग्रह– शनि ग्रह

४१. पश्चिमबाट सुर्य उदाउने ग्रह– अरुण ग्रह

४२. असफल तारा– अरुण ग्रह

४३. भरियर्स प्लानेट– बरुण ग्रह

कमेन्ट गर्नुहोस्