चुटकिला : विबाह पछी सेरे

बिबाह अघी-

प्रेमीकाले प्रेमिसंग: चन्द्रमा कतिवटा छन्?
प्रेमी: दुइवटा प्रिय, एउटा मसंगै छ एउटा आकासमा|

बिबाह पछी-

पत्नी: चन्द्रमा../..कतिवटा छन्? . . . . . . .
पति: आखा छैनन्, एउटै हुन्छ| माथि आकाशमा देख्दिनस, तेरा बाजेले टर्च लाइट बालेर बसेका हुन् र

कमेन्ट गर्नुहोस्