चुट्किला : नोकर्नी र मालिकनी

नोकर्नीः मालिकनी, आज तपाई किन दुःखी हुनुहुन्छ ?

मालिकनीः तेरो मालिकको अफिशमा कसैसगँ चक्कर छ भन्ने सुनेको छु।

नोकर्नीः होइन होला, मालिकले मलाई कहाँ धोका दिनुहुन्छ र !

कमेन्ट गर्नुहोस्