गजलः आमाको काखमा स्वर्ग

पुजा वागीश

यदि कँही कतै निस्वार्थ प्रेम छ भने,
त्यो आमाको प्रेममा छ ।

यदि कतै आनन्दित स्वर्ग छ भने,
त्यो आमाको काँखमा छ ।

यदि कोही वास्तविक जीवन
शिक्षा सिकाउने गुरू छ भने, त्यो आमा नै
हो ।

यदि कतै ईश्वर छन् भने त्यो आमा नै
हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्