चु्ट्किला : छोरीको कुराले बुवा बेहोश ?

बाबु :- छोरी तिमीले १२ सकेपछि के गर्ने प्लान गरेकी छौ त ?

छोरी :- म “BBA” गर्छु बुवा ।

बाबु :- कस्तो कोर्स हो छोरी “BBA” भन्या ?

छोरी :- “Boyfriend को Bike मा Aish”

बाउ ठाउँको ठाउँमा बेहोस । एजेन्सीको सहयोगबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्