चुटकिला : फन्टुसले ल्याएछ

हाम्रो फन्टुसले ल्याएछ

श्रीमति – सुन्नुभो त !

पल्लो घरकि साँईला दाईको छोरीले 100
मा 99 नंबर पो ल्याईछ ।

शेरे – अनि 1 नंबरचाहि किन कम
भा होला है ?
.

.
.
श्रीमती – त्यो 1 नंबर त हाम्रो फन्टुसले
ल्याएछ
नि त :XD!

कमेन्ट गर्नुहोस्