पाव भाजीका ठेला लगाउँ छु ! (चुट्किला)

रामः सर आजदेखि म छिटो घर जान्छु
मालिकः किन ?

रामः सर एउटा कामले घर चलाउन मुस्किल भयो, अब राती रिक्सा चलाउँछु ।
मालिकः भोग लागेमा मसँग आउनु, म पनि राती पाव भाजीको ठेला लगाउँछु
रामः जिल्ल…..!

कमेन्ट गर्नुहोस्