एक व्यावसायिक कम्पनीले कर्मचारी माग्यो (विज्ञापनसहित)

काठमाडौं पुस १९ । श्री भेनस कम्प्लिट व्यावसाियक सलुशन कम्पनीले रिक्त रहेको पदका लागि कर्मचारी मागेको छ ।

पद संख्या : १

पद मार्केट : सुपरभाइजर

आवश्यक कागजात : Hand written application, Photo, Bio-data, copys of certificate and citizenship

अन्तिम मिति : पुस २०७५

हेर्नुहोस् विज्ञापन 

 

कमेन्ट गर्नुहोस्