ग्यालेक्सीले स्कूलले माग्यो कर्मचारी

काठमाडौं पुस २२ । ग्यालेक्सी पब्लिक स्कूल ज्ञानेश्वरले विभिन्न रिक्त रहेका पदहरुका लागि कर्मचारी मागेको छ ।

Position: Asst, Coordinator
Number of Vacancies: 2

Level: Primary and Lower Secondary

Time: Full Time

Position: English Teacher
Number of Vacancies: 1

Level: Primary

Time: Full Time

Position: English Teacher
Number of Vacancies: 1

Level: Lower Secondary

Time: Full Time

Position: Science Teacher
Number of Vacancies: 2

Level: Secondary

Time: Part Time (8:15 am – 12 -30 pm or 12:30 pm – 4:00 pm)

Position: Nepali Teacher
Number of Vacancies: 1

Level: Lower Secondary

Time: (8:15 am – 12 -30 pm or 12:30 pm – 4:00 pm)

Position: Drawing Teacher
Number of Vacancies: 1

Time: Part Time Sunday – Tuesday or Wednesday – Friday)

कमेन्ट गर्नुहोस्