ठुलो गिफ्ट (चुट्किला)

साथी:- गर्लफ्रेण्डलाई उपहार दिउँ भनेको, के दिँदा राम्रो होला ?

हर्के:- सुनको औंठी दे न त ।

साथी:- हैन अलि ठुलो देखिने खालको गिफ्ट दिउँ भन्ने सोच्दैछु के !

हर्के:- त्यसो भए चाँदीको बाला दिए कस्तो ?

साथी:- हैन अलि अझै ठुलो के !

हर्के:- ए! त्यसो भए हार दिए कसो?

साथी:- ह्या ! अझै ठुलो के ।

हर्के:- त्यसो भए चाँदीको कम्मर पेटी?

साथी:- हत्तेरी अझै ठुलो के टाढाबाटै देख्न सकिने चीज बता न !

हर्के:- ए! त्यसो हो भने एक काम गर, ट्रयाक्टरको टायर दे, धेरै टाढाबाट देखिन्छ……

कमेन्ट गर्नुहोस्