शिक्षा सेवा आयाेगमा बारम्बार साेधिने ३४ प्रश्न

१. नेपालको शैक्षिक इतिहासमा सुन्दरानन्द बाडाको त्रिरत्न सौन्दर्यगाथा को रचना पढ्न पाइन्छ | अव भन्नुस् , उक्त रचना कसको पालामा भएको थियो?
# क. राजेन्द्रविक्रम शाह
ख. सुरेन्द्रविक्रम शाह
ग. प्रतापसिंह शाह
घ. रणवहादुर शाह

२.राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको प्रतिवेदन ,२०११ मा जम्मा ४ भाग थिए | सारॉश र सिफारिस कुन भागमा राखिएको थियो?
क. पहिलो भाग
ख. दोश्रो भाग
# ग . तेश्रो भाग
घ. चौंथो भाग

३.आन्तरिक परिक्षाको नम्वर S.L.C. जॉचमा पनि गणना हुनेछ भनेर कसले सिफारिस गरेको हो?
क. NNEPC,2011
ख. ARNEC,2018
# ग . NESP, 2028
HLNEC,2055

४. प्र.अ. लाई तलवको २५% भत्ताको रुपमा दिनुपर्छ | कसले सिफारिस गरेको?
क. NNEPC,2011
ख. ARNEC,2018
ग. NEC,2049
# घ . HLNEC,2055

५. एसियाली विकास वैंकको सहयोगमा विग्यान शिक्षा परियोजना कहिले शुरु भयो?
क. वि.सं. २०३७
ख. वि.सं. २०३८
#ग. वि.सं. २०३९
घ. वि.सं. २०४०

६. देहायका मध्ये कुन वर्ष शिक्षा दिवसको नारा तय गरिएन??
# क .२०६३
ख.२०६४
ग.२०६५
घ.२०६६

७.राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०६३ ले आधारभूत तह अन्तर्गत दोश्रो चरण कक्षा ४-५ मा सिकाइका प्रमुख क्षेत्र कतिवटा तोकेको छ?
#क.४
ख.५
ग. ६
घ.७

८. “औपचारिक शिक्षाको ठिक उल्टो अनौपचारिक शिक्षा हो” यो भनाई कसको हो?
क. पाउलो फ्रेरे
# ख. इलिच र फ्रेरे
ग. कुम्वस

घ. ला बेला
९. हाल नेपालमा प्रा.वि. कक्षा १-३ मा कति पूर्णाड्क कायम छ ?
#क. ६००
ख.६५०
ग.७००
घ.५५०

याे पनि पढ्नुस  केन्द्रबाट पठाइएका शिक्षक स्थानीय तहले लिएनन्

१०. हाल शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत कति वटा केन्द्रिय निकायहरु रहेका छन्?
क. ६
# ख.७
ग. ८
घ.९

११. कक्षा १० वाट मात्र SLC मा प्रश्न सोध्ने निर्णय कहिले भएको हो?
क. २०६३/५/१४
ख. २०६३/६/१४
#ग. २०६३/७/१४
२०६३/८/१४
१२. शिक्षक शिक्षा परियोजनाले कस्तो सिपलाई जोडवदिएको थियो?
#क. Soft skills
ख. Hard skills
ग. Bothbof them
घ.None of them
१४ . तेर्हौं योजनाले समेटेको शिक्षासम्वन्धि प्रमूख कार्यक्रममा तलको मध्ये कुन पर्दैन?
क. वालविकास कार्यक्रम
ख. आधारभूत शिक्षा
ग. अनौपचारिक शिक्षा
# घ . खुला तथा दूर शिक्षा
१४. वि.सं. १९९१ मा स्थापित नेपाली आर्ट स्कुललाई कहिले देखी जुद्द कला पाठशाला वनाइयो?
क. १९९३
ख.१९९४
#ग. १९९५
घ.१९९६
१५. राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याकन परिषद्मा मनोनित सदस्य ……र मनोनितको
पदावधि …… वर्षको हुन्छ |
#क. ३,४
ख. ४,३
ग. ४.४
घ. २,३
१६. पैतृक सम्पतिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुनेछ | यो नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ अनुसार कुन हक अन्तर्गत पर्दछ?
#क. महिलाको हक
ख. समानताको हक
ग. सम्पत्तिको हक
घ. रोजगारीको हक
१७. जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ?
क. प्.जि.अ
ख. जि.शि.अ.
ग. विद्यालय नीरिक्षक
#घ. जिविस सभापति
१८. श्रोत केन्द्र कुन स्तरको शैक्षिक संस्था हो?
क. क्षेत्रीयस्तर
ख. जिल्लास्तरको
ग. श्रोतकेन्द्रस्तरको
#घ. विद्यालयस्तरको
१९. गाउं शिक्षा समितीमा कतिजनापदाधिकारीहरु रहन्छन्?
#क.७
ख. ९
ग.११
घ.१३
२०. उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०५५ अघि कुल शिक्षा वजेटको कति % माध्यमिक शिक्षामा छुट्याइएको थियो?
क.२२
ख.२३
#ग.२४
घ.२५
२१. राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन , २०४९ वुझाउने समयमा अध्यक्ष को थियो?
क. केशरजंग रायमाझी
ख. रामहरी जोशी
ग. त्रैलोक्यनाथ उप्रेती
#घ. गोविन्दराज जोशी
२२. प्राविको व्यवस्थापन अलग्गै हुनुपर्छ | कसले सिफारिस गर्यो?
# NEC 2049
ख. NESP, 2028
ग. ARNEC,2018
घ. NNEPC,2011
२३. राष्ट्रिय शिक्षा आयोग को प्रतिवेदन, २०४९ ले मावि मा कति विषय पढाउन सिफारिस गरेको थियो?
क. ६
#ख.७
ग. ८
घ. ९
२४. तेर्हौं त्रिवर्षीय योजना प्रारम्भ हुंदा कक्षा ५ पूरा गर्ने दर कति % थियो?
क. ७०
#ख.७५
ग.८०
घ.८५
२५. सवैका लागी शिक्षा ले सन् २०१५ सम्म शिक्षक/विद्यार्थी अनुपात कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो?
क. २५
#ख.३०
ग.३५
घ.४०
२६. प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषदमा …… जनाको परिषद सभा र ……जनाको परिषद रहने व्यलस्था छ?
#क. २४,९
ख.९,२४
ग.२४,८
घ.२३,९
२७. विद्यार्थीहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता वनाई लागु गर्ने काम कसको हो?
क. प्र.अ.
#ख. विद्यालय व्यवस्थापन समिती
ग. जिल्ला शिक्षा अधिकारी
घ. वनाउने विद्यालय व्यवस्थापन समिती ,
लागु गर्ने
प्र.अ.
२८.अध्यापन अनुमतिपत्र परिक्षा को उत्तिर्णाड्क ५० हुनेछ भनी शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको कति औं संशोधनले भनेको छ ?
क. सातौं
ख.आठौं
#ग. नवौं
घ. त्यस्तो व्यवस्था वनेकै छैन, उत्तीर्णाड्क ४०
२९.विद्यालय संड्ख्याको आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ४ वर्गमा विभाजन गरिएको छ | तल दिईएका मध्ये “ख” वर्गमा पर्ने जिल्ला कुन
होइन?
क. झापा
ख. स्याड्जा
ग. ललितपुर
#घ. इलाम
३० .१९९० को एस.एल.सी.मा सहभागी एकमात्र महिला को हुन्?
#क.सबिना कुमारी देबी
ख. सबिना राज भण्डारी
ग. पुष्पा कुमारी श्रेष्ठ
घ. पुष्पलता आचार्य
३१. अंग्रेजी शिक्षा प्रदान गर्न खोलिएको निर्देशनालय का प्रथम डाइरेक्टर को थिए?
#क. मृगेन्द्र शमशेर
ख. मिस्टर क्यानिंग
ग. रुद्रराज पाण्डे
घ. गरुडध्वज राना
३२.एस.एल.सी. मा लेटर ग्रेडिंग प्रणालीको सुरुवात गर्ने निर्णय कहिले भयो?
२०७१/८/२१
२०७१/८/२२
२०७१/८/२३
#२०७१/८/२४
३३ .बिद्यालयमा संचालक समितिको पदावधि ४ बर्षको बनाइ अध्यक्ष लाइ जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनित गर्नुपर्छ भनि कसले सिफारिस
गरेको थियो?
क.NNEPC,2011
ख.ARNEC, 2018
#ग.NEC, 2049
घ.HLNEC, 2055
३४. त्रि चन्द्र कलेज का प्रथम प्रिन्सिपल को थिए?
#क. बटुकृष्ण मैत्रेय
ख. वासुदेव उप्रेती
ग. सोमनाथ सिग्देल
घ. रुद्रराज पाण्डे

याे पनि पढ्नुस  प्रा.वि तहको नतिजा सार्वजनिकः पहिलो दिन २ जिल्लाको नतिजा आयो (नामसहित)

कमेन्ट गर्नुहोस्