‘म’

म आत्मा बदल्न चाहन्छु
मेरो स्वधममलाई सताउँछु
मेरो स्वच्छ श्वास जगाउँछु
म अहंकारको ध्वाँस बगाउँछु
हो म आत्मा बदल्न चाहन्छु ।

काम , क्रोध लोभ मोह , अनेक थोक बाहहरर पगेरी फ़ुक्याउँछु
माहथ-तल, उचो-हनचो, हथचो-हमचो बाहहरर झगहिया पगेरी छुट्याछु
सबैअन्याय म, बगाउन चाहन्छु
नाँया ज्ञान म सझाउन सबैलाई सघाउँछु
हो म आत्मा बदल्न चाहन्छु ।

याे पनि पढ्नुस  मृत्युअघि इरफानले लेखेका थिए यस्तो कविता

सत्य, म हभत्र सत्य जगाउाँभन्न चाहन्छु
यथाथमजागृहत, हमथ्या माहथ धावा भन्न चाहन्छु
म फे री पहन के हह बन्न चाहन्छु
हो म आत्मा बदल्न चाहन्छु ।

अँ, अब म सबेरैउठे र बहिको हझल्को बाल्न चाहन्छु
उज्यालो फे री बढाउाँभन्न हाताररन्छु
आाँधीबेरी र अध्याँरो मेट्न म आफैबल्न चहान्छु
हो, हो, अँ अब म सत्य बुझ्न र चुन्न चहान्छु
म आत्मा त्यो मूल सत्यमा जाेड्न चाहन्छु
म जाग्न चाहन्छु ।

याे पनि पढ्नुस  प्रधानमन्त्रीलाई व्यंग्य गर्दै गगन थापाले सुनाए कविता

निशाकालिन औशीको रात फेर्न चाहान्छु
प्रभातकालीन कौशीमै खुशी हेर्न म चाहन्छु
ए उज्यालो झनेर उकाली लाग्नेघाम खोज्न चाहन्छु
सेतो होइन, सुन्तला रंगको सुयमधाम बुझ्न चाहन्छु
म हभत्रको त्यो म खोज्न चहन्छु ।

हतार हतारो यो जीवनी :”म”
के हह न के हह यो संजीवनी :”म ”
बतममान अनन्य बतममान हभत्रको : “म ”
हरायको म हभत्र बाहहर : “म ”
अहततको म बाहहर फ्याक्ने: “म ”
जीवन के वल दौलत देख्ने: हे”म ”
म जाग्न चहान्छु
गुरु म मेरो आफैहुन्चहान्छु
म अहंकारको ध्वाँस बगाउँछु
हो म आत्मा बदल्न चाहान्छु ।
म हभत्र को म !

याे पनि पढ्नुस  म हनुमान हुँ कमरेड! मलाई भजन गाउन दिईयाेस

कमेन्ट गर्नुहोस्