दलित, विपन्न, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि आवसीय विद्यालय सञ्चालन हुने, दिवा खाजा कक्षा ८ सम्म विस्तार हुने

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रम यसप्रकार छन् ।

 • विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने
 • अधिकतम सार्वजनिक विद्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधार विकास कायम गरिने
 • विज्ञान, अंग्रेजी, गणित र प्रविधि शिक्षकको अभाव हुन नदिने गरी शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने
 • गुणस्तरीय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक निर्माण गर्न नमुना विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
 • दीवा खाजा कार्यक्रम कक्षा ८ सम्म बिस्तार गरिने
 • प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिकाको व्यवस्था गरिने ।
 • मदरसा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षा प्रणालीसँग आवद्ध गर्न कानुनी व्यवस्था ।
 • मदरसा, गुम्बा आदिमा दिएको अनुदानलाई कक्षा र विद्यार्थी संख्यासँग आवद्ध गरिने
 • दलित, लोपोन्मुख, दुर्गम, आर्थिक विपन्न, हिमाली क्षेत्रका परिवारका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न प्रदेशस्तरमा आवासीय विद्यालयको व्यवस्था
 • शहीद, वेपत्ता, घाइते, अपांग आदिका बालबालिकालाई शिक्षामा विशेष संरक्षणको नीति लिइने
 • प्राविधिक शिक्षालयको नक्सांकन गरी सबै स्थानीय तहमा बिस्तार गरिने
 • कक्षा नौदेखि स्नताक तहसम्मका पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा समावेश गरिने
 • शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई रोजगारीसँग जोडन पढ्दै शिक्षा लिँदै कार्यक्रम विस्तार गरिने
 • शिक्षा प्रशासन सम्बद्ध बोर्ड सचिवालय आयोग र परिषदको आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन र पुनसंरचना गरिने
 • राष्ट्रिय महत्व र आवश्यकताका आधारमा स्थापना हुने विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग
 • विद्यार्थी तथा विश्वविद्यालयको क्षमता विकास हुने गरी सरकारी क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान विश्वविद्यालयमार्फत गरिने

कमेन्ट गर्नुहोस्