प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्(ctevt)मा ठुलो संख्यामा रोजगारीको अवसर

काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् भक्तपुरले सेवा करारमा ठुलो संख्यामा रोजगारी खुलाएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७ ९ ।०३।०८ गते एक सुचना जारी गरेको हो । सुचनामा प्राविधिक, प्रशिक्षण तथा प्रशासन र लेखा तर्फ व्यक्ती सेवा करारमा ईच्छुक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुलाई १५ दिनभित्र दरखास्त दिन भनिएको छ ।

दरखास्त शैक्षिक योग्यता , नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि र तोकिएको दस्तुर सहित परिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा रहेको विद्युतीय माध्यमबाट तोकिएका शिक्षालय मध्ये कुनै एक शिक्षालयमा मात्र दिनुपर्ने छ ।

सो सम्बन्धी विस्तृत विवरण (पद , न्यूनतम शैक्षिक योग्यता , पाठ्यक्रम , परीक्षा प्रणाली कार्य गर्नु पर्ने स्थान , तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा , दरखास्त दस्तुर आदि) परिषद् कार्यालयको वेबसाइट www.ctevt.org.np मा हेर्न सकिनेछ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्