स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा व्यथितिः एउटै शिर्षकमा २६ पटक रकमान्तर

स्याङ्जा। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले एउटै शिर्षकमा २६ पटक रकमान्तार गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयद्धारा सार्वजनिक ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कालीगण्डकी गाउँपालिकाले मूल बाटो र शाखा बाटो सरसफाइका लागि २६ पटक रकमान्तर गरेको पाइएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा स्वीकृत सीमा र शीर्षकबाहिर गई खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

कालीगण्डकी गाउँपालिकाको सभाले मूल बाटो र शाखा बाटो सरसफाइका लागि रु ८३ लाख २१ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्