Tag: Accounting System

Proportion
२०७५, २४ कार्तिक शनिबार

लेखा प्रणालीकाे विकास, सिद्धान्त र नेपाली श्रेस्ता प्रणाली

१ विनियोजन स्रेस्ता वि.सं.२०१८/०१९देखि प्रचलनमा २ जिन्सी स्रेस्ता वि.सं.२०२० देखि लागू ३ राजस्व स्रेस्ता वि.सं. २०३१/०३२ (२०६३ देखि दोहोरो लेखामा) ...